همکاری با ما

ترجمه رسمی
نوامبر 6, 2015

همکاری با ما

دارالترجمه رسمی داتیس با رزومه کاری درخشان و بهره گیری از مترجمین خبره آماده همکاری با موسسات، شرکتها و ارگانها می باشد.

خدمات دارالترجمه به موسسات و شرکتها:

– ترجمه و تائید مدارک توسط دادگستری و امور خارجه و در صورت نیاز سفارت مربوطه،

– ترجمه فوری مدارک

– تخفیف 15% به موسسات، شرکتها و ارگانهای خصوصی و دولتی

– گرفتن تائیدیه روزنامه رسمی جهت تائیدیه گواهی های کاری و فیش حقوق مربوط به شرکتهای خصوصی

– گرفتن تائیدیه از سوی آموزش و پرورش و همچنین اداره کل (مدارک تحصیلی مربوط به شهر تهران.

– گرفتن تائیدیه نسخه های پزشکی و آزمایشگاهی از سوی نظام پزشکی.

– گرفتن تائیدیه از سوی وزارت بهداشت مربوط به مدارک رشته های پزشکی .

– گرفتن تائیدیه از بانک هایی که بدون حضور صاحب حساب تائیدیه صورت میگیرد.

– تحویل مدارک به شهرستانها توسط پست سفارشی و پیشتاز.

– ارسال مدارک به خارج از کشور با پست DHL و TNT