انواع ترجمه

دارالترجمه رسمی داتیس جهت رفاه حال هموطنان گرامی بسته های ترجمه زیر را ارایه می دهد


ترجمه طلایی

100% تخصصی و مناسب ارایه نهادهای علمی و چاپ در مجلات به همراه بارخوانی رایگان پیش از تحویل ترجمه توسط مترجم حرفه ای


ترجمه نقره ای

60 % تا 70% تخصصی و مناسب برای پایان نامه و پروژه های دانشجویی توسط مترجمین نیمه حرفه ای


ترجمه برنز

ترجمه ای کم هزینه توسط مترجم های تازه کار و غیر حرفه ای و مناسب برای متون غیر تخصصی و عمومیامروزبا ما تماس بگیرید
دقیق ، سریع با قیمت استثنایی


ارسال مدارک