قیمت ترجمه

قیمت انواع ترجمه رسمی و غیر رسمی همراه با تخفیف ویژه

تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل قیمت ترجمه برای یک صفحه حاوی 250 کلمه (ریال)
طلایی نقره ای برنز
1 تا 10 صفحه 1 تا 2500 کلمه 1 تا 3 روز 150000 80000 50000
10 تا 25 صفحه 2500 تا 6250 کلمه 3 تا 6 روز 145000 78000 48000
 26 تا 50 صفحه  6251 تا 12500 کلمه  6 تا 12 روز  140000  76000  46000
 51 تا 100 صفحه  125001 تا 25000 کلمه  12 تا 20 روز  135000  74000  44000
 101 تا 200 صفحه  25001 تا 50000 کلمه  20 تا 40 روز  130000  72000 42000
 201 تا 500 صفحه  50001 تا 125000 کلمه  40 تا 75 روز  125000  70000 40000
 500 صفحه به بالا  125000 کلمه به بالا  75 روز به بالا  120000 68000 38000

نکات ضروری:

  • هر صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه می باشد.
  • تمام ترجمه ها به صورت تایپ شده تحویل داده می شوند.
  • قیمت های اعلام شده در جدول برای زمان ترجمه عادی بوده و در صورت سفارش ترجمه فوری زمان کمتر شده و قیمت افزایش می یابد.
  • قیمت های جدول مربوط به زبان انگلیسی بوده و قیمت زبانهای دیگر بصورت تلفنی یا ایمیلی اعلام می گردد.
  • متون حقوقی و قراردادها مشمول جدول قیمت ذیل نمی باشند.

دانلود نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی


ارسال مدارک بصورت آنلاین
تضمین کیفیت و قیمت
با بسته های قیمتی متنوع


ارسال مدارک