ترجمه رسمی

نوامبر 6, 2015

مدارک قابل تائید ترجمه رسمی

مدارک قابل تائید ترجمه رسمی مدارک قابل ترجمه رسمی نوع مدرک شرایط و مهرهای لازم جهت تاییدات رسمی مدارک 1) اسناد شخصی مربوط به احوال شخصیه […]
نوامبر 6, 2015

شرایط تائید ترجمه رسمی

شرایط تائید ترجمه رسمی شرایط تائید ترجمه رسمی مشتریان می بایست در مرحله اول به نکات ذیل جهت ترجمه و تایید رسمی اسناد توجه داشته باشند: […]
نوامبر 6, 2015

اطلاعات ترجمه رسمی

اطلاعات ترجمه رسمی مدارک مورد نیاز جهت تأیید برخی از مدارک: در ابتدا بابد اصل مدارک به دارالترجمه ارائه شود. جهت تأیید مدارک تحصیلی دبستان، راهنمایی، […]
نوامبر 6, 2015

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی: ترجمه رسمی به ترجمه ای اطلاق می شود که توسط مترجم رسمی قوه قضائیه تائید شده و روی سربرگ مترجم رسمی چاپ می شود […]