اخبار ترجمه

ژانویه 10, 2016

اعلام نتایج آزمون تشریحی مترجمان رسمی تا دو هفته آینده

تاریخ: 94/10/20 مدیرکل امور اسناد و مترجمان رسمی قوه قضاییه گفت: ظرف یک تا دو هفته آینده نتایج آزمون تشریحی مترجمان رسمی قوه قضاییه اعلام خواهد […]
نوامبر 6, 2015

اخبار ترجمه

خبر شماره 4 اعلام نتایج آزمون تشریحی مترجمان رسمی تا دو هفته آینده تاریخ: 94/10/20 مدیرکل امور اسناد و مترجمان رسمی قوه قضاییه گفت: ظرف یک […]