آدرس سفارت خانه ها

نوامبر 6, 2015

آدرس سفارت ها

  1-سفارت اتریش: نشانی: تهران، نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی، پلاک ۸ کد پستی ۱۹۷۹۶۳۳۷۵۵ تلفن: ۴۰- ۲۲۷۵۰۰۳۸ فاکس: ۲۲۷۰۵۲۶۲ 2-سفارت […]